It's Time to Help

Otrā tikšanās Vācijā - Bassumā

No 2015. gada 13.04. līdz 20.04. Olaines 1.vidusskolas skolotāju un skolēnu delegācija piedalījās Erasmus + skolu projekta IT’S TIME TO HELP! mobilitātē Bassum, Vācijā. Skolu braucienā pārstāvēja 9.a klases skolnieces Zane Stūre, Gita Auzāne, 10.klases skolnieces Una Auzāne, Elza Balode, skolotāji Lilija Zujeva, Brigita Zute un direktora vietniece Līga Gulbe.


Projekta mobilitātē piedalījās apmēram 50 skolēni un skolotāji no Čehijas, Latvijas, Vācijas, Somijas, Portugāles un Maltas. Lukas schule Bassum ir privāta kristīgā skolla, kurā mācās 280 skolēni no 1.-11.klases, strādā 28 skolotāji.

Tikšanās laikā katras valsts skolēni iepazīstināja vācu skolēnus ar savu skolu, prezentēja savu mājas darbu. Mājās katrai projektā iesaistītajai skolai bija jāsameklē atbildes uz 12 jautājumiem, saistītiem ar Enerģiju. Piemēram ,jānoskaidro vai skola ir siltināta un kā mainījās patērētā siltumenerģija pirms un pēc siltināšanas. Kādi logi ir skolā, kāda enerģija tiek izmantota skolas apkurē, vai skolā ir ekonomiskās lampas utt.

Pirmajā dienā notika tikšanās ar Bassum pilsētas birģermeistaru pilsētas rātsnamā, kā arī tikšanās ar vietējās preses pārstāvjiem. Tikšanās laikā apmeklējām arī Biogāzes ražošanas rūpnīcu, iepazināmies ar tās darbību, kā arī apmeklējām vietējo fermu, kurā siltumenerģija tiek iegūta, dedzinot koka granulas. Pēcpusdienā devāmies uz Ruz Holen Eko centru, kur noskatījāmies atraktīvu video par enerģijas taupīšanu un tad skolēni varēja darboties 5 dažādās darbnīcās, kurās varēja izpētīt dažādu spuldzīšu elektrības patēriņu, noskaidrot, kā darbojas vēja ģenerators, pārbaudīt ūdens izlietojumu lietojot īpašus uzgaļus ūdenskrāniem.

Bija iespēja doties Brēmenes apskates ekskursijā, pastaigāties pa šo brīnišķīgo pilsētu. Skolēni varēja iepazīties ar vācu skolēnu ikdienu un sadzīvi, jo projektā iesaistītie skolēni dzīvo viesģimenēs, lai tuvāk iepazītu citu Eiropas valstu kultūru, tradīcijas un ikdienu.

No 04.05.-10.05. mūsu partneri no Čehijas, Vācijas, Somijas un Portugāles viesojas mūsu skolā. Tikšanās tēma Skolas vide. Pašlaik notiek raits, saspringts un ļoti atbildīgs, un nopietns darbs šīs vizītes sekmīgai norisei Latvijā.
 
Projekta koordinatore L.Zujeva