It's Time to Help

Kopsapulce


2014. gada 20. novembrī notika Erasmus + KA2 projekta "It's Time to Help" skolēnu un vecāku kopsapulce, kurā vecāki īsumā tika iepazīstināti ar Erasmus+ programmu, mūsu projektu, tajā iesaistītajām dalībvalstīm. Tika parakstīti sadarbības līgumi starp vecākiem un skolu, kā arī tika apspriesti dažādi organizatoriski jautājumi.