Mācību darbs

Informācija par pakalpojumu "e-klase"

Mūsdienās viss attīstās ļoti strauji. Cilvēki kļūst aizņemtāki un noslogotāki, kas liek meklēt alternatīvas tiem procesiem, kas ir laikietilpīgi.


Arī pašreizējā skolas – vecāku komunikācija notiek ar noilgumu (izņemot gadījumus, kad ir noticis kas ārkārtējs). Vecāki par sava bērna nepietiekamajiem vērtējumiem uzzina tikai tad, kad saņem kārtējo sekmju lapu vai tiek aicināti uz skolu. Tāpēc radoši cilvēki, kuri paši ir vecāki un kuru atvases mācās skolā, izveidoja sistēmu „e-klase”. Projekts „e-klase” ir ļoti daudzpusīgs un reāls ieguvums ne tikai vecākiem, bet arī skolotājiem, skolu vadībai, pašiem skolēniem un sabiedrībai kopumā. Paši galvenie ieguvumi ir daudz labāka vecāku piesaiste mācību procesam. Sistēmas „e-klase” pamatā faktiski ir klases žurnāla elektroniskā versija  (elektroniskais žurnāls), kurai var piekļūt no jebkura datora, ar nosacījumu, ka datoram ir pieslēgts internets.

Skolēniem sistēma „e-klase” nodrošinās iespēju jebkurā laikā uzzināt savas atzīmes ieskaites darbos, kontroldarbos, eksāmenos; uzzināt stundu sarakstu; uzdotos mājas darbus priekšmetos. Skolēniem tas ir bezmaksas pakalpojums.

Uztversim dzīvi pozitīvi un šo pakalpojumu kā iespēju padarīt savu dzīvi vienkāršāku! Pie visa jaunā ir jāpierod, bet pie labām lietām pierod ātri!

direktora vietniece informātikā
Brigita Ūdre
brigita.udre[et]o1vsk.lv