Erasmus+KA1

„Mēs par veselīgāku Eiropu”

Erasmus Plus apmaiņas projekts „Mēs par veselīgāku Eiropu”
Aija Jankava, projekta koordinatore

No 2014. gada 4. līdz 12.oktobrim 5 jaunieši Līva, Marija, Kate, Teiksma, Ričards no Olaines 1.vidusskolas parlamenta ar sporta skolotāju Aivi Lataku piedalījās Erasmus Plus apmaiņas projektā Ungārijā „Mēs par veselīgāku Eiropu”. Projektu īstenoja asociācija East West no Ungārijas pilsētiņas Téglás. 24 dalībnieki no Bulgārijas, Spānijas, Ungārijas un Latvijas nedēļas garumā iepazina Ungārijas kultūru un dzīvesveidu, jauniešus, praktizēja angļu valodu, organizēja sporta sacensības vietējās izglītības iestādēs un diskutēja par veselīga dzīvesveida iespējām.