Panākumu universitāte

Panākumu Universitātē svētki- izlaidums un iegūta galvenā balva konkursā!

8.maijā Biznesa augstskolā Turība uz programmas Panākumu Universitāte mācību gada noslēguma konkursu un pirmo izlaidumu bija ieradušies aptuveni 300 skolēni un viņu skolotāji no dažādām Latvijas skolām.


Pasākumu, kā ierasts, atklāja programmas Panākumu Universitāte veidotāja Ilze Kalniņa, bet par pozitīvu gaisotni visa pasākuma garumā rūpējās mūziķis Valters Frīdenbergs.
Jau no paša rīta 10.-12.klašu skolēni tika nodoti Biznesa augstskolas Turība pārstāvju rokās. Vidusskolēniem bija sagatavots īpašs erudīcijas tests, lai noskaidrotu tos 2 skolēnus, kas augstskolā pirmo mācību gadu varēs mācīties bez maksas un tos 10, kas saņems 25% studiju maksas atlaidi pirmajam studiju gadam. Skolotājiem tikmēr bija iespēja noklausīties socionikas eksperta Aivja Krimska lekciju un uzzināt vairāk par to, kas ir socionika, kur un kā to var izmantot, kā arī noteikt savu tipu.
Kad no divu stundu ilgā  Turības testa par aktuālo Latvijā un pasaulē bija atgriezušies  vidusskolēni, visiem programmas dalībniekiem un skolotājiem bija iespēja noklausīties lieliskā lektora Alekša Daumes lekciju „Jaunieši un Briedums”. Šoreiz lektora mērķis bija ikvienam palīdzēt atbildēt uz vienu jautājumu – Kāda ir mana dzīves misija? Lai to būtu vieglāk izdarīt, lektors uzdeva vairākus jautājumus. Pēc atbilžu apkopošanas ikviens jaunietis varēja izvērtēt savas vērtības un no tā izdarīt secinājumus. Tāpat lektors runāja par briedumu un posmiem, caur kuriem ir jāiziet ikvienam jaunietim, lai kļūtu pieaudzis.
Pēc lekcijas bija pienācis gaidītākais pasākuma brīdis – konkursa uzvarētāju apbalvošana un izlaidums. Turības pārstāvji sveica 12 finālistus, kas bija visveiksmīgāk tikuši galā ar testu. Testa rezultātus paziņoja un uzvarētājus sumināja Biznesa augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Bulāns. Rezultāti mūs visus pārsteidza un, protams, ļoti iepriecināja, jo vienu no divām galvenajām balvām-iespēju vienu mācību gadu bez maksas studēt Biznesa augstskolā Turība (~ 1700.-EUR vērtībā) ieguva 11.b klases skolniece Veronika Šteņa no Olaines 1. vidusskolas!!!
25% atlaidi pirmajam mācību gadam augstskolā saņēma 12 jaunieši, starp kuriem četras mūsu meitenes:Lana Barižikova – 11.b klase, Katrīna Jurkevica ,Dita Sisene un Beatrise Konošonoka no 10.b klases. APSVEICU UN PRIECĀJOS KOPĀ AR JUMS!

Un visbeidzot gaidītākais brīdis – izlaidums, kas tiešām izvērtās svinīgā un skaistā pasākumā mums visiem. Apliecības par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi saņēma vairāk nekā 100 programmas beidzēji, starp tiem arī 19 Olaines 1. vidusskolas 11.klašu jaunieši- A.Andrejevs, V.Janovska, V.Konošonoks, I.Matuzonis, L.Mortuzāne, L.Ņevjadomska, M.Pepere, R.Pētersons, A.Sadova, D.Strukovs, J.Ševcova, S.K.Žira, l.Barižņikova, S.Fukse, V.Konošonoka, E.Krevņeva, A.Lībaitis-Lībietis, V.Šteņa, V.Zagdajs.   Apsveicu absolventus! Direktors J.Volāns un skolotāja E.Kalnbērza saņēma PATEICĪBU par skolēnu personīgās izaugsmes veicināšanu, atbalstot dalību profesionālās pilnveides programmā ”Panākumu Universitāte”.

Noslēgumā Valtera Frīdenberga izpildījumā izskanēja „Dziesma par laimi” .
Paldies Olaines novada domei par atbalstu PU programmas realizēšanā 2013./2014.mācību gadā! Tiekamies nākamgad Panākumu Universitātes  pasākumos!

Komerczinību skolotāja E.Kalnbērza