DARBA PLĀNS

Veselīgs ēdiens [PDF]
Ūdens sports Latvijā [PDF]

Ekoskolu un Jauno vides reportieru žurnāls "Kartupelis"

1. numurs [PDF]

Ekoskola

Ekopadomes sanāksme

Ar mirdzošu sniegu piebirušā 10. decembra vakarā dabaszinību kabinetā pulcējās cilvēki, kuri turpmāk darbosies kā skolas ekopadome. Skola ir pieteikusi savu dalību vispasaules programmā un, turpinot jau labi iesāktās makulatūras un bateriju vākšanas, talkošanas, labiekārtošanas darbu tradīcijas, centīsies iegūt ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu.


Sēdes laikā ekopadomes pārstāvji tika informēti par ekoskolu būtību, piedāvātajām tēmām un veicamajiem darbiem. Tika pieņemts lēmums šogad strādāt pie tēmas „Atkritumi”. Paralēli izvēlētajai tēmai mācību gada laikā ir jāvērš uzmanība arī uz pārējām, ar zaļo dzīvesveidu saistītām tēmām. Sēdes laikā tika saplānoti veicamie darbi nākamajam pusgadam.

Pirms ekopadomes sanāksmes sākumskolas un pamatskolas vides pulciņa skolēni izveidoja anketas un veica anketēšanu, lai varētu veikt skolas vides izvērtējumu. Paldies visiem par atsaucību anketu aizpildīšanā!

Visa veida informācija par ekoskolas statusa iegūšanas aktivitātēm un darāmajiem darbiem būs atrodama īpaši izveidotos dabas stendos sākumskolā un jaunajā korpusā, pie dabaszinību kabineta, kā arī skolas mājas lapā.

Ekoskolas koordinatores Brigita Zute un Tonija Jumtiņa