Panākumu universitāte

Panākumu Universitātes diskusija ar VAS "Latvijas dzelzceļš"

15. oktobrī 46 jaunieši no 10.un 11.klasēm devās uz profesionālās pilnveides programmas „Panākumu Universitāte”, kura Olaines 1. vidusskolā tiek realizēta sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu, pirmo šī mācību gada pasākumu.


Pirmajā dienas daļā Dzelzceļa muzejā Rīgā mūs sagaidīja un ļoti viesmīlīgi uzņēma koncerna „Latvijas dzelzceļš” administrācija.  VAS Latvijas dzelzceļš  valdes loceklis, viceprezidents Edvīns Bērziņš prezentēja visus sešus LDz meitas uzņēmumus , iepriecināja mūs ar labo ziņu par Olaines stacijas ieplānoto rekonstrukciju divu gadu laikā un uzsvēra LDz moto „DZIRDI!REDZI!DZĪVO!”, tātad, drošību.

Ritošā sastāva servisa valdes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Rullis, atcerējās skolas gadus, kad profesijas izvēlē  ņēmis vērā draugu viedokli, un jauniešus iepazīstināja ar savas karjeras kāpnēm-no mašīnista līdz valdes loceklim. Viņš mūs pārliecināja, ka dzelzceļā, tāpat kā ikvienā profesijā, liela nozīme ir darba disciplīnai, un bija ļoti atvērts diskusijai.

Jaunieši ar interesi klausījās gados jaunā Kārļa Dreimaņa padomā –censties skolas laikā gūt vispusīgas zināšanas, jo viņš pats neilgā laika periodā jau kļuvis par LDz vecāko vides pārvaldības speciālistu. K.Dreimaņa kompetencē ir meklēt un ieviest darba metodes, kas ļautu LDz saglabāt apkārtējo vidi zaļāku.

Uz skolēnu jautājumies par meitas uzņēmumiem, personības izaugsmes iespējām, darba iespējām vasaras periodā, līdzdalību Ēnu dienās un ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektu, kura galvenais mērķis ir atjaunot Baltijas valstu tiešu saikni ar Eiropas dzelzceļu tīklu un veicināt reģionālo integrāciju, ļoti izsmeļoši un argumentēti atbildēja LDz vecākais personāla speciālists Ēriks Tauriņš. Skolēni no LDz saņēma nelielus piemiņas suvenīrus, tika aicināti uz tēju un muzeja apskati.

Dienas otrajā daļā Biznesa augstskolā Turība mūs sveica Panākumu  universitātes idejas autore, Rīgas tālmācības vidusskolas valdes priekšsēdētāja Ilze Kalniņa, ar iespēju piedalīties BA Turība organizētajā projektā „JAUNO PROFESIONĀĻU SKOLA” iepazīstināja augstskolas studenti,   klausījāmies mūzikas žurnālista, radio SWH personības, LTV1 raidījuma "TE" vadītāja Gustava Terzena interesanto lekciju ”Ja patīk, tad dari!”, kuras laikā daudzi  jaunieši guva apstiprinājumu atziņām , kuras  jau  kādā  brīdī dzirdējuši  no saviem vecākiem vai sabiedrībā -

  • centrējoties uz naudu, var pazaudēt laiku,
  • nedzenies pēc naudas, kura Tev nepienākas,
  • miljonārs ir nevis tas , kuram pieder miljons, bet tas, kurš to tērē,
  • pasaules lielā nauda ir sadalīta,-nav nozīmes dzīties pēc tās,
  • lai veidotu biznesu, jābūt idejai- stāstam!
  • skola ir tikai ceļš-stāsts katram ir jārada pašam!

Jauno ģeogrāfu skolas prezidents, "Impro" ceļojumu konsultants Uldis Klepers savā prezentācijā atgādināja radošuma nozīmi personības izaugsmes procesā, uzsverot radošās domāšanas nozīmi un  iespējas to pilnveidot. Noslēgumā katra skola prezentēja uzņēmumu, kuru apmeklēja dienas sākumā .

Paldies par šo iedvesmojošo dienu VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ VADĪBAI - jaunieši  jutās ļoti pagodināti, ka mūs sagaidīja tik augstas amatpersonas - tas liek aizdomāties par savu stāju, attieksmi, vērtībām. Mūsu mērķis ir sasniegts - jauniešos veiksmīgi radīta interese par karjeras un personības izaugsmes iespējām vienā no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem.

PALDIES OLAINES NOVADA DOMEI par profesionālās izglītības programmas „Panākumu universitāte” finansējuma piešķiršanu 2013./2014.mācību gadam! Programmas piedāvātajās aktivitātēs ik mēnesi no oktobra līdz maijam piedalīsies  48 jaunieši no 10.-12.klasēm.

Seko PU aktivitātēm www.panakumuuniversitate.lv !

Komerczinību skolotāja E.Kalnbērza