Mācību darbs

Informācija vecākiem!

Saskaņā ar Olaines novada domes 2013.gada 12.jūnija sēdes lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu Olaines 1.vidusskolas skolēnus ar valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošām mācību grāmatām un darba burtnīcām, Olaines 1.vidusskola 1.-12.klašu skolēniem iegādāsies  mācību grāmatas un darba burtnīcas visos mācību priekšmetos un dienasgrāmatas.


Vecākus lūdzam iegādāties skolēna personiskās lietošanas priekšmetus (skolas soma, klades, burtnīcas, rakstāmpiederumi, ikdienas un svētku apģērbs, apavi u.c.) un  obligātā izglītības satura apguvei nepieciešamos mācību materiālus vizuālajā mākslā un sportā.


Skolas administrācija