Pulciņi

Sporta spēļu pulciņš

Vadītāja Gunta Asme
Piedalās 1. - 2. klašu skolēni


Nodarbību telpa: sporta zāle

Sporta spēļu pulciņš darbojas kopš 2013. gada. Pulciņš tiek balstīts uz vairākiem sporta veidiem: basketbolu, futbolu, florbolu, vieglatlētiku.

Skolēniem šī ir lieliska iespēja sekmēt veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstīt fiziskās īpašības, pilnveidojot nepieciešamās prasmes un zināšanas, kā arī veidot godīgu attieksmi citam pret citu. Skola nodrošina nepieciešamo inventāru.

Mērķis: sekmēt skolēnu veselības saglabāšanu, nostiprināt to, attīstīt fiziskās īpašības, pilnveidot prasmes, iemaņas un zināšanas sportā un sporta spēlēs (basketbolā, futbolā, florbolā, vieglatlētikā.).

Uzdevumi:
  • Pilnveidot zināšanas par veselīgu dzīvesveidu;
  • Pilnveidot skolēnu fizisko attīstību;
  • Pilnveidot zināšanas par fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu;
  • Pilnveidot tehnikas un taktikas pamatus;
  • Pilnveidot zināšanas par sacensību noteikumiem.