Erasmus+KA1

Jauniešu apmaiņas projekts Austrijā “Māksla būvē vienojošus tiltus”

No 2013. gada 23. līdz 31. martam seši Olaines 1.viduskolas parlamenta jaunieši piedalījās jauniešu apmaiņas projektā Austrijā. Šis ir jau trešais programmas” Jaunatne darbībā” ietvaros realizētais  projekts mūsu skolā. “Jaunatne darbībā “ir starptautiska jauniešu apmaiņas un mobilitātes programma, ko finansē Eiropas Savienība.


Projekta nosaukums “Māksla būvē vienojošus tiltus”, tā mērķis bija veidot mākslas, dejas un mūzikas tiltu pret rasismu un ksenofobiju. Radošajās mūzikas, deju un diskusiju darbnīcās piedalījās 72 jaunieši no 9 dažādām Eiropas valstīm – Austrijas, Horvātijas, Polijas, Spānijas, Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas. Patiesi raiba multikulturāla kompānija!

Projekts risinājās Austrijas Korintijas reģionā, dienvidalpos, pasaulslavenās muzikālās filmas „Mūzikas skaņas” patieso notikumu darbības vietā. Nodarbības, aktivitātes, lekcijas, dejas un dziesmas notika 12.gadsimta bīskapijas kompleksā ciematā Gurktālē. Dzīvojām klostera telpās, interesanti, ka arī viena no klostera māsām Gerda piedalījās valstu prezentācijās, vēroja jauniešu aktivitātes un interesējās par notiekošo, aktīvi paužot atbalstu jauniešu iniciatīvām. Viesojāmies arī Korintijas reģiona rātsnamā, kur neformālā gaisotnē tikāmies ar vietējo Eiropas projektu vadītāju.

Projekta iniciatori ir 2 radoši un pilsoniski aktīvi austriešu multimākslinieki – Markus Jastraunigs un Tonijas Lārdžs no mākslinieku apvienības “SPEAK”. Deju nodarbības vadīja afroamerikānis Tonijs, kurš bija visu klātesošo jauniešu favorīts, jo bija vitāls, atraktīvs un atvērts, dziedājām baznīcas pasakaini akustiskajās telpās kopā ar austrieti Markusu, skatuves mākslas pamatus apguvām ekstravagantās itālietes Klaudijas vadībā.

Radošo darbnīcu ietvaros 8 dienas notika Vīnes augstskolu pasniedzēju priekšlasījumi par rasisma un ksenofobijas tēmām. Katra valsts atraktīvā veidā iepazīstināja klātesošos ar savas valsts kultūru, kā arī ar etniskajām un starpnacionālajām problēmām.

Deju un teātra radošo darbnīcu galarezultāts – tematisks kustību uzvedums pret rasismu -  tika izrādīts noslēguma pasākumā vietējā muzeja ēkā. Kopīgās aktivitātēs un pārrunās pazuda etniskās, valodas un kultūras barjeras. Projekta dalībnieku darba valoda bija angļu valoda un visus vienojošā mākslas valoda. Jāpiezīmē, ka daudzi no jauniešiem uz skatuves dēļiem kāpa pirmo reizi, bet tieši tāds bija projekta mērķis, pierādīt, ka nebūt nav jābūt profesionālam dejotājam un dziedātājam, lai ar mākslinieciskiem līdzekļiem piepildītu mūsdienu starpkultūru telpu Eiropā.

Latvijas komandu veidoja vidusskolēni Teiksma Jankava, Līva Janauska, Krists Indrišonoks, Aleksandrs Geržatovičš, Artūrs Lībietis Lībaitis un absolvente Brigita Medne. Guvām lielisku starpkultūru pieredzi, priekšlasījumi un video materiāls par sāpīgu ksenofobisko un rasistisko pieredzi tepat līdzās, mūsdienu Eiropā, lika mums iziet ārpus savas nacionālās komforta zonas rāmjiem un pārvērtēt savus priekšstatus par starpetniskajām attiecībām.

Īpašs paldies Olaines novada domei par atbalstu projekta realizācijā.

Aija Jankava, projekta vadītāja