Comenius

Latvija

No 07.05.-13.05. mūsu skolā viesojās 15 skolotāji no Šveices, Turcijas, Beļģijas, Grieķijas, Francijas un Skotijas, kā arī divi šveiciešu skolēni, kuri dzīvoja mūsu meiteņu Sabīnes Fukses un Intas Konošonokas ģimenēs.


Tikšanās tēma – Izglītības sistēma manā valstī. Katra valsts iepazīstināja projekta dalībniekus ar savas valsts izglītības sistēmu.

Tikšanās laikā viesi iepazinās ar izglītības sistēmu Latvijā, apmeklēja Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu, kur varēja vērot aizrautīgus un interesantus eksperimentus koledžas audzēkņu izpildījumā. Olaines mūzikas un mākslas skolā mūs priecēja neliels audzēkņu koncerts. Mūsu partneri apmeklēja arī Olaines 2.vidusskolu un iepazinās ar mazākumtautību izglītošanu Latvijā, bet bērnudārzā “Dzērvenītē” varējām vērot, kā tiek izglītoti un audzināti paši mazākie, kuri arī sagatavoja gan muzikālu sveicienu, gan sarūpēja katram projekta dalībniekam krāsainu tauriņu ar vēlējumiem angļu valodā. 10.maijā novakarē apmeklējām arī koncertu veltītu Ģimenes dienai. Pēc koncerta dzirdējām sajūsmas pilnas atsauksmes par mūsu skolēnu lielisko sniegumu un pulciņu vadītāju milzīgo ieguldīto darbu. Viesi patiešām bija pārsteigti, ka tas ir ikgadējais skolas koncerts un, ka tie nav īpaši atlasīti bērni, bet gan visi, kam ir interese un vēlēšanās darboties savā brīvajā laikā.

Mūsu viesi apmeklēja Siguldu, Turaidas un Rundāles pilis, varēja apbrīnot ziedošās tulpes un narcises Rundāles pilī, kā arī nobaudīt tradicionālo latviešu virtuvi.Projekta noslēgumā saņēmām pateicības vārdus no visiem projekta dalībniekiem par lieliski noorganizēto tikšanos Latvijā. Īpašs paldies meiteņu ģimenēm no šveiciešu skolotājas Kristīnes par sirsnīgo uzņemšanu, ģimenes siltumu un rūpēm, ko zēni izjuta, dzīvojot savās viesģimenēs.

Projektu koordinatore Lilita Zujeva