Comenius

Beļģija

No 23.04.2012. līdz 29.04.2012. notika kārtējā Mūžizglītības Comenius skolu projekta „We all came here from somewhere” vizīte Beļģijā, Basisschool Boom Park. Braucienā piedalījās sekojoši Olaines 1. vidusskolas skolotāji: angļu valodas un sākumskolas skolotāja I. Orste, mūzikas skolotāja S. Šeflere un direktora vietniece informātikā B. Ūdre, kā arī 4 skolēni: I. Konošonoka (11.a), S. Fukse (9.b), V. Šteņa (9.c) un E. Krevņeva (9.c).


Šīs tikšanās tēma „Iepazīsim viens otru ar 3 universālu valodu – IT, mūzika, drāma, palīdzību.” Tikšanās piedalījās partneri no Francijas, Rumānijas, Polijas, Bulgārijas, Portugāles, Latvijas, Skotijas, Turcijas, Šveices, Lietuvas, Grieķijas, kā arī paši sanāksmes organizētāji no Beļģijas.

 Vizītes laikā tikāmies ar Būmas pilsētas mēru, atbildīgajiem darbiniekiem par izglītības jautājumiem Antverpenes provincē, preses pārstāvjiem.

Projekta ietvaros skolēniem tika organizēta atsevišķa programma kopā ar citu valstu un beļģu skolēniem.

Ilze Orste