Nordplus

Viesi Latvijā

No 2012. gada 18.04. - 22.04. mūsu skolā notika Nordplus jauniešu projekta „HOKEEP – Harjavalta – Olaine – Kiruna Environment Exchange Project” tikšanās.


Šajā vizītē piedalījās 21 skolēns no Zviedrijas pilsētas Kirunas un 13 somu skolēni no Harjavaltas. Katru skolēnu grupu pavadīja 2 skolotāji. No mūsu skolas projektā piedalījās 17 8.-11.klašu skolēni, skolotājas Lilita Zujeva, Brigita Eltermane un Brigita Zute. Pavisam kopumā mūsu grupa sastāvēja no 58 cilvēkiem. Somu skolēni dzīvoja mūsu skolēnu ģimenēs, bet zviedru skolēni – Rīgā, hostelī.

Tikšanās laikā katrai darba grupai bija jāprezentē paveiktais laikā no 2011.gada septembra beigām. Ar gandarījumu un lepnumu varam atzīmēt, ka mūsu skolēni ar šo darbu godam tika galā, izveidojot Power Point prezentācijas par attiecīgo tēmu un tās prezentējot. Zviedru skolēnu prezentācija sastāvēja no stāstījuma un somi bija sagatavojuši tikai nelielu filmiņu par Harjavaltu. 10.b klases zēni pēc savas iniciatīvas sagatavoja prezentācijas par tēmām „Zviedri Latvijā” un „Somi Latvijā”.

Somu un zviedru skolēni nedaudz iepazinās ar mūsu skolu, apmeklēja dažas mācību stundas. Bet visaizrautīgākas bija iepazīšanās spēles, kad zālē skanēja smiekli un jautra čalošana.

Diemžēl šīs vizītes laikā zviedru skolēni pavadīja pie mums tikai divas dienas, dzīvoja Rīgā, tādēļ īsti sadraudzēties ar viņiem neizdevās ne mums, ne somu skolēniem.

Projekta tikšanās laikā skolotāji vienojās par turpmākajiem uzdevumiem un darbiem. Uzlabotās prezentācijas līdz 15.05. ir jāaizsūta koordinatoram uz Somiju.

Projekta noslēguma tikšanās notiks Kirunā, Zviedrijā no š.g. 26.09.-30.09.