Comenius

Rumānija

2011. gada 04.04.-09.04. Olaines 1.vidusskolas delegācija 10 cilvēku sastāvā devās uz kārtējo Mūžizglītības Comenius skolu daudzpusējās partnerības tikšanos Rumānijā, sadarbības skolā Giubegas pilsētā.


Braucienā piedalījās projekta koordinatore L.Zujeva, tautisko deju skolotāja A.Freimane, 8.-12.klašu dejotāji L.Luckāne, L.Janauska, T.Jankava, L.Orste, G.Luckāns, M.Zavadskis, J.Govorins un 9.klases skolēns A.Govorins, kurš prezentāja mūsu sagatavoto mājas darbu „Traditional dances and music”.

Pasākumā piedalījās partneri no Turcijas, Grieķijas, Beļģijas, Polijas, Rumānijas un Latvijas.

Katra valsts, kas piedalījās pasākumā, stāstīja par katras valsts tautiskajām dejām un tradicionālo mūziku. Pēc prezentācija mūsu dejotāji sniedza nelielu priekšnesumu, nodejojot piecas dejas, kā arī iesaistot pasākuma dalībniekus dejā. Visiem partneriem, kā arī rumāņu skolēniem un skolotājiem ļoti patika mūsu deju soļi, tautas tērpi, kā arī paši dejotāji!

Brauciena laikā bija iespēja iepazīties ar izglītības iestādēm Giubega – tā ir neliela lauku pilsētiņa apmēram 300 km no Bukarestes. Skolas ir nelielas, telpās nav centrālās apkures – tās kurina ar krāsniņu, kas atrodas katrā telpā. Datorklasē ir 5 datori uz 20-25 skolēniem. Ir problēmas atrast kasešu vai CD atskaņotāju. Skolā nav aktu zāles – koncertu sniedzām ciemata domē. Mūsu skolēniem tā bija lieliska iespēja novērtēt savu skolu un justies par to patiesi lepniem.

Iepazinām arī rumāņu viesmīlību un nacionālo virtuvi, kā arī apceļojām Transilvāniju Drakulas meklējumos!

Rumānija patiešām ir lielu kontratu zeme, bet ļoti skaista, pievilcīga un interesanta. Tā ir jauna pieredze, kuras laikā katrs spēj novērtēt to, kas mums patiešām ir.

 

PREZENTĀCIJA [PDF]