Pulciņi

Tautas deju kolektīvs "Dzērve"

Vadītāja Aija Freimane
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni.
Vadītāja Anta Grīnvalde
Piedalās 10. - 12. klašu skolēni un absolventi.

Nodarbību telpa: deju zāle

Olaines 1.vidusskolā šajā mācību gadā darbojas 6 tautas deju kolektīvi: 1.kl., 2.kl., 3.-4.kl. ,5.-6.kl., 7.-9.kl. un 10.-12.kl. Deju kolektīvā dejo apmēram 120 dejotāji. Skolas tautas deju kolektīvi ir piedalījušies 7., 8., 9. un 10. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, kuri notika attiecīgi  1995., 2000., 2005. un 2010. gadā. 10.-12. kl. tautas deju kolektīvs ir arī piedalījies Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos 1998. un 2003. gadā Rīgā.
Lai tiktu un piedalītos šajos svētkos, bija un būs kārtīgi jāstrādā.
No 1993.gada 1.septembra tautas deju kolektīvu vada skolotāja Aija Freimane. No 2013. gada vidusskolas grupu vada Juris Gogulis. No 2018. gada vidusskolas grupu vada Anta Grīnvalde. No 2013. gada deju kolektīvs ieguvis nosaukumu "Dzērve".

JDK "Dzērve"