Pulciņi

Tautas deju kolektīvs "Dzērve"

Vadītāja Aija Freimane, asistents Jānis Salzirnis
Piedalās 1. - 9. klašu skolēni

Nodarbību telpa: deju zāle

Olaines 1.vidusskolā šajā mācību gadā darbojas 5 tautas deju kolektīvi: 1.kl. , 2.kl., 3.kl., 4.-5.kl., 6.-9.kl. Deju kolektīvā dejo vairāk kā 100 dejotāji. Skolas tautas deju kolektīvi ir piedalījušies 7., 8., 9., 10. un 11. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos, kuri notika attiecīgi  1995., 2000., 2005., 2010. un 2015. gadā.

2021.gadā dejotāji piedalījās 12. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norisēs (e-dziesmusvetki): deju   lieluzveduma ” Saule vija zelta rotu”  fināla videoklipa  „Svinēt Sauli” filmēšanā un e-dziesmu svētku gājienā „Saulesvija” Olainē.

10.-12. kl. tautas deju kolektīvs ir arī piedalījies Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos 1998., 2003. un 2018. gadā Rīgā. Lai tiktu un piedalītos šajos svētkos, bija un būs kārtīgi jāstrādā.
2014. gadā deju kolektīvs ieguvis nosaukumu "Dzērve".

Tautas deju kolektīva”Dzērve” 1.-9.kl. tautas deju kolektīvu vadītāja ir skolotāja Aija Freimane. Deju skolotāja Aija Freimane vada skolas tautas deju kolektīvu no 1993.gada 1.septembra. No 2019.gada 1.septembra 1.-9.kl. deju kolektīva asistents, deju skolotājs ir Jānis Salzirnis.

No 2013.-2018. gada vidusskolas grupu vadīja Juris Gogulis.
No 2018.-2021. gada vidusskolas grupu vadīja Anta Grīnvalde.

 

JDK "Dzērve"