Pulciņi

Valodas pulciņš

Vadītāja: Viktoriia Korol

Piedalās:
Valoda spēlēs 1. - 6. klašu skolēni
Ceļojums valodu pasaulē 7. - 9. klašu skolēniem


Nodarbību telpa: 101. kabinets