Pulciņi

Sporta pulciņš "Stiprs un vesels"

Pulciņa vadītāja: Ludmila Saveļjeva

Piedalās 1. klašu skolēni


Norises telpa: aerobikas zāle