Pulciņi

Teātra pulciņš

Pulciņa vadītāja: Santa Arāja-Bērziņa

Piedalās 1. - 4. klašu skolēni


Nodarbību telpa: konferenču zāle