Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

Skolēni attālināti izmēģina spēkus “Junior Achievement Latvia” konkursos

Noslēdzies izglītības organizācijas JA Latvia sadarbībā ar Latvijas Banku un veikalu tīklu “Pepco” organizētais finanšu pratības konkurss 1.–4. klašu skolēniem “Mana vārdnīciņa” un 5.–9. klašu skolēniem “Biznesa pasakas”.


1.–4. klases skolēni saviem vārdiem skaidroja sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos ekonomiskos jēdzienus. Vārdnīcu skolēns veidoja kopā vecākiem un vecvecākiem vai citiem dažādu paaudžu cilvēkiem- arī viņi skaidroja tos pašus ekonomiskos terminus ar praktiskiem dzīves piemēriem. Citu paaudžu skaidrojums ir būtisks darba kopējā izvērtēšanā.

Mācību gada laikā abiem konkursiem  kopā tika iesniegtas 265 finanšu terminu vārdnīcas un 417 biznesa pasakas no 60 Latvijas skolām.  Mūsu skolā biznesa pasakas skolēni rakstīja sociālo zinību stundās, bet 3.a un 3.c klases skolēni kopā ar savu ģimeni veidoja konkursa “Mana vārdnīciņu” darbu. Labākie sākumskolēnu darbi tika iesniegti JA Latvia.

“Junior Achieviement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns: “Šie finanšu pratības konkursi ir iespēja skolēniem izpausties radoši un jau no sākumskolas vecuma palīdz izprast naudas vērtību un ekonomikas pamatsakarības. Skolā, ģimenē tiek rosinātas sarunas par naudu, tādejādi jau no pirmajām klasēm ieliekot fundamentu veiksmīgai dzīvei.”

“Mana vārdnīciņa” darbus vērtēja Latvijas Bankas speciālistu žūrijas komisija. Paldies par ieguldīto darbu, attālināti organizējot skolēnu iesaisti finanšu pratības konkursos 3.a klases audzinātājai Agnijai Briedei, 3.c klases audzinātājai Sandrai Teilei  un pamatskolas sociālo zinību skolotājai Sandrai Erinovskai. Vislielākais PALDIES par kvalitatīviem darbiem sekojošiem 3.klašu skolēniem un viņu vecākiem, vecvecākiem: Līvai Apsītei (3.a), Jānim Mazuram(3.c), Gustai Ieviņai (3.c), Reinim Dīriņam(3.c), Madarai Kerijai (3.c) un Markusam Saidānam (3.c). Lai Jums visiem jauka vasara!

        Direktora vietniece mācību darbā E.Kalnbērza