Pulciņi

Florbols

Vadītājs Aivis Ruļuks
Piedalās 3. - 8. klašu skolēni


Nodarbību telpa: sporta zāle

Florbols ir populārs gan Latvijā, gan pasaulē. Mūsdienās ir svarīgi nodarbināt jauniešus ar fiziskām aktivitātēm, jo kā mums visiem zināms, ka katram ir sevi jāuztur fiziskā formā. Florbols ir ideāls veids kā ieinteresēt jauniešus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Sporta veids neprasa daudz līdzekļus, ir vajadzīgs tikai gribasspēks. Skola nodrošina ar vajadzīgo inventāru.

Skolēni startē skolas un novada sacensībās. Ir draudzības spēles ar citām pilsētām.

Mērķis: Sekmēt skolēnu veselības saglabāšanu, nostiprināt to. Attīstīt fiziskās īpašības, pilnveidot nepieciešamās prasmes un zināšanas, veidot godīgu attieksmi citam pret citu.

Uzdevumi:
  • Pilnveidot zināšanas par veselīgu dzīvesveidu;
  • Pilnveidot skolēnu fizisko attīstību;
  • Pilnveidot zināšanas par fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu;
  • Pilnveidot tehnikas un taktikas pamatus;
  • Pilnveidot zināšanas par sacensību noteikumiem;
  • Florbola attīstība Latvijā.