Eiropas Sociālā fonda projekti

Jauno dabaszinātnieku skola

2019.gada 20. novembrī projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2." nodarbību cikla "Jauno dabaszinātnieku skola" ietvaros 3.klašu skolēni aktīvi darbojās mācību vizītē Rīgas Zooloģisko dārzā, kur tika organizēta nodarbība par dzīvniekiem dažādās siltuma joslās-skolēni veidoja siltuma joslu modeli un, dodoties ekskursijā pa ZOO dārzu,pētīja dzīvnieku pielāgošanos attiecīgajai siltuma joslai.


Paldies gidēm Renātai un Rasai par skolēnu ieinteresēšanu!

direktora vietniece E.Kalnbērza