Eiropas Sociālā fonda projekti

Jauno dabaszinātnieku skola

30.10.2019. trešklasnieki ESF projekta Nr.8.3.2.2. ietvaros devās mācību vizītē  uz Latvijas Dabas muzeju.


Gida pavadībā sklēni iepazina ekspozīciju „Pasaules zīdītājdzīvnieki” un piedalījās nodarbībā “Latvijas dzīvnieki”.

Direktora vietniece mācību darbā Inga Seļuka