Eiropas Sociālā fonda projekti

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai