Eiropas Sociālā fonda projekti

Apzinātības nodarbības

Pateicoties ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) finansējumam, 1. un 4. klašu skolēniem 2019.gada oktobrī sākas Apzinātības nodarbības!


Mēs bieži lūdzam mūsu bērniem pievērst uzmanību, būt vērīgiem un pacietīgiem… Spēja koncentrēties, iedziļināties, vadīt savu uzmanību ir ļoti būtiska. Taču, vai mēs esam viņiem kādreiz paskaidrojuši, kā to darīt? Kā spēt būt uzmanīgiem, vērīgiem un pacietīgiem, kad apkārtējā pasaule kļūst arvien ātrāka, skaļāka, nepacietīgāka? Kā trenēt savu uzmanību, neaizdomāties, neaizsapņoties, bet būt pilnībā klātesošiem tajā, ko tie dara? Vai esam iedevuši kādu metodi vai instrumentu, kas bērniem ļautu labāk koncentrēties un saglabāt mieru un spēju neapjukt, un saglabāt fokusu stresā un satraukumos?

Priecājamies uzņemt mūsu skolā Klusuma skolas skolotājus Inesi un Ivo Strantes, kas novadīs Apzinātības nodarbību ciklu mūsu pirmklasniekiem.

Paredzēts, ka šajā mācību gadā  pirmklasniekiem būs vismaz 8 nodarbību (4.klašu skolēniem vismaz 3 nodarbību) cikls, kur visa mācību gada garumā, pasniedzēji iesaistīsies stundas sākuma organizēšanā, lai rosinātu  bērnus izmantot daudzveidīgas metodes savas uzmanības pārslēgšanai no starpbrīža uz stundu, uzmanības noturēšanai un savu emociju regulēšanai.  Pēc tam  klases skolotājs turpina stundu pēc savām iecerēm. Kopā ar skolēniem Apzinātības nodarbībās ir arī klases audzinātājs, kurš arī apgūst šīs metodes, lai turpmākajā darbā varētu patstāvīgi tās izmantot.

 

Apzinātības vingrinājumi mūs aicina apstāties, sajust sevi, savu ķermeni, savas izjūtas, emocijas. Nomierināties. Sākt pievērst uzmanību apkārt notiekošajam.

Apzinātības vingrinājumu pozitīvie rezultāti darbā ar bērniem zinātniski pierādīti 2 jomās:

1.Uzmanības vadība. Grupās, kas praktizē apzinātības vingrinājumus būtiski uzlabojas bērnu spēja vadīt savu uzmanību un koncentrēties nepieciešamajiem uzdevumiem.

2. Emocionālā pašregulācija. Grupās, kas praktizē apzinātības vingrinājumus bērni spēj pamanīt un atšķirt savas emocijas, kā arī daudz apzinātāk izvēlēties kā uz tām reaģēt.

Apzinātības nodarbības pēc ASV “Mindfull Schools” īpaši izstrādātas programmas pasniegs Ivo un Inese Strantes. Ivo ir sertificēts “Mindfull Schools” pasniedzējs un ir sertificēts meditācijas skolotājs Šveices Lassalle Kontemplationsschule Via Integralis kontemplācijas skolotāju programmā. Inese padziļināti apgūst Montessori pedagoģiju šobrīd mācās Šveices Lassalle Kontemplationsschule Via Integralis kontemplācijas skolotāju programmā. Ivo un Inese šo apzinātības nodarbību kursu jau ir pasnieguši gan vairākās skolās - Ikšķiles brīvajā skolā, Teikas vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Pārdaugavas Montessori pamatskolā, Montessori skolā “Pētnieku darbnīca”, kā arī vairākām pēc vecāku iniciatīvas izveidotām grupām Siguldā un Cēsīs, kā arī atklātos kursos Kalnciema kvartālā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Psiholoģe Dace Lasmane