Eiropas Sociālā fonda projekti

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Eiropas Savienība struktūrfondu projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Nr. 8.3.2.2./16/1/001 īstenošana 2017.-2019.gadā.