Latvijas skolas soma

1.a un 1.c klases mācību ekskursija

2019.gada 10. aprīlī 1.a klase un 11.aprīlī 1.c klase kopā ar klases audzinātājām  devās mācību ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Dabas muzeju un Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.


Latvijas dzelzceļa muzejā skolēni iepazinās ar Dzelzceļa muzeja krājuma raksturīgāko kolekciju - ritekļiem – lokomotīvēm, vagoniem un citu sliežu ceļu tehniku. Uzzinājām, ka šobrīd Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja ritošā sastāva kolekcijā ir 47 ritošā sastāva vienības, to skaitā 37 platsliežu lokomotīves, vagoni, drezīnas un speciālās mašīnas, kā arī četri 750 mm un sešus 600 mm šaursliežu ritekļi. Muzeja ekspozīciju varējām apskatīt ne tikai iekštelpās iekārtotajā muzejā, bet arī muzeja āra teritorijā.

Latvijas Dabas muzejā skolēni sākumā iepazinās ar ekspozīciju “Latvijas putni”, kurā varēja uzzināt ne tikai par putniem, kas mīt Latvijas mežos (zīlītes, dzeņi), laukos (cīruļi, čakstes), dārzos (mājas strazdi, ķauķi), arī pilsētās (vārnas, kovārņi, zvirbuļi), bet arī to sugu putniem, kas Latvijā novērojami ļoti reti. Tad skolēniem tika organizēta radoša nodarbība, kurā viņi grupiņās atpazina attēlos redzamos putnus pēc to knābjiem, kājām un ligzdošanas vietām.

Ekskursija bija ļoti interesanta!

Klases audzinātājas Agnija Briede, Sandra Teile