Latvijas skolas soma

7.a klases mācību ekskursija

25.04.2019. projektu dienu ietvaros 7.a klase devās mācību ekskursijā uz Bauskas pils muzeju, kur klausījās un līdzdarbojās pedagoģiskajā programmā ”Naudas vēsture Latvijā līdz 1870. gadam”.


Uzskatāmā veidā, gan ar stāstījumu, gan rādot eksponātus un videomateriālus, skolēni uzzināja par naudas attīstību Latvijā. Skolēni piedalījās arī spēlē „Atrodi apslēpto mantu” un izmēģināja darbībā senāko preču maiņas tirdzniecības veidu.

Dienas otrajā daļā skolēni apmeklēja Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāli, kur apskatīja seno spēkratu pastāvīgo ekspozīciju, kā arī piedalījās tehniski radošajā nodarbībā „Atlecošā bumbiņa”, kur katrs no skolēniem varēja izgatavot savu bumbiņu, izmantojot visiem pieejamus materiālus. Iegūtā informāciju tiks integrēta dabaszinību un vēstures mācību priekšmetos.

Abas šīs aktivitātes ir iekļautas programmā „Latvijas skolas soma”.

Klases audzinātāja Sanita Šeflere