It's Time to Care

Brauciens uz Bulgāriju

No 2019.gada 29. aprīļa līdz 4. maijam Olaines 1. vidusskolas delegācija astoņu cilvēku sastāvā devās uz kārtējo Erasmus+ projekta ‘It’s Time to Care’ mobilitāti Varnā, Bulgārijā. Braucienā piedalījās angļu valodas skolotāja Ilze Gaile, skolas direktors Jāzeps Volāns, ķīmijas skolotājs Mārtiņš Zelders, dabaszinību skolotāja Brigita Zute un četras 8. - 9. klašu skolnieces – Marta Bite, Beāte Bružāne, Glorija Jureviča un Enija Rubene-Žeļeznova.


Pirmajā vizītes dienā iepazināmies ar skolu – privātskolu “Mazais princis”. Skolēni piedalījās stundās, bet skolotāji ciemojās gan pirmskolas, gan pamatskolas telpās. Tālāk sekoja lekcija Jūras akadēmijā par videi saudzīgu kuģu dzinēju izmantošanas iespējām mūsdienās, pēc tam Ekziperī ģimnāzijas skolēni iepazīstināja ar savu piedāvājumu NASA konkursam par Visuma apdzīvošanas iespējām. Dienas noslēgumā notika projektā iesaistīto skolotāju apspriede par projekta aktualitātēm.

Nākamajā dienā katras valsts delegācija prezentēja savu paveikto saistībā ar vizītes tēmu – “Ilgtspējīga enerģija”. Dienas otrajā pusē darbojāmies vairākās darbnīcās – mācījāmies bulgāru valodu atbilstoši bulgāru zinātnieku izstrādātai mācību metodei, apguvām Google konta priekšrocības, kā arī baudījām bulgāru nacionālo virtuvi, iesaistījāmies tautas dejās. Skolēni šajā dienā, pateicoties savām viesģimenēm, iepazina Bulgāriju, Varnas apkārtni.

Trešajā vizītes dienā viesojāmies “3K” – uzņēmumā, kas popularizē saules enerģijas izmantošanu. Pēc tam bijām vizītē Varnas pilsētas domē, kur tikāmies ar Izglītības departamenta vadītāju, kā arī uzzinājām par Varnas pašvaldības plāniem ilgtspējīgas enerģijas resursu izmantošanā. Skolēni domāja par to, kā varētu risināt dažādas ar ilgtspējīgu enerģiju saistītas problēmas.

Noslēdzošajā dienā noklausījāmies lekciju Tehniskajā universitātē par ilgtspējīgas enerģijas veidiem un to izmantošanas iespējām, viesojāmies Beloslavas stikla rūpnīcā, kas enerģiju iegūst ar saules bateriju palīdzību.

Visi priecājāmies par projekta aktivitātes gūto pieredzi, baudījām Bulgārijas sauli un Melnās jūras piekrastes vējus. Atceļā uz nelielu brīdi iegriezāmies un guvām iespaidus arī Stambulas centrā.

Brauciens bija izdevies!

Skolotāja Ilze Gaile

Mājas darbs Sustainable Energy.
Metodoloģija
Eksperimenta gaita

Konsultanti

Video
Brauciens bildēs