Eiropas Sociālā fonda projekti

Robotikas nodarbības

Jau divus mācību gadus (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.) projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču atīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros robotikas nodarbības Olaines 1. vidusskolā vada Alfarobot robotikas un programmēšanas skola.


Skolēniem tā ir viena no gaidītākajām nodarbībām ik nedēļu, jo nodarbības vada atraktīvais un erudītais skolotājs Ilgvars, kurš katru nedēļu bērniem dod jaunus uzdevumus un kopā tos realizē. Kā pats Ilgvars stāsta, tad no pirmās nodarbības līdz šai dienai skolēnu zināšanu līmenis ir ļoti audzis un bērni jau paši izgudro jaunus robotus un tos programmē. Pats būtiskākais ir tas, ka bērni nenāk uz nodarbību spēlēties, bet gan mācīties jaunas lietas, izprast uzdotos uzdevumus, saprast procesu mijiedarbību.

Darbs ar izglītojošajiem uz Lego un Arduino bāzes veidotiem projektēšanas un programmēšanas rīkiem ļauj izglītojamajiem attīstošā spēles formā iepazīt daudzas jaunas idejas un attīstīt iemaņas, kas nepieciešams tālākajā dzīvē, iemācīt izglītojamajiem strādāt komandā, kopīgi risināt problēmas un meklēt to risinājumu, gūt priekštatu par vadības programmas sastādīšanas iezīmēm, algoritmiem, programmēšanas pamatiem, elektronikas un mehānikas pamatiem un robotu uzbūves principiem, kā arī veicina daudzpusēju izglītojamā personības attīstību.

 

Gints Krūmiņš
Alfarobot robotikas skolas direktors
22333410
www.alfarobot.lv