Pulciņi

Vokālais ansamblis "UNDA"

Vadītāja Dace Hermane
Piedalās 5. - 6. klašu skolēni
Vadītāja Sanita Šeflere
Piedalās 7. - 10. klašu skolēni

Nodarbību telpa: 237.A kabinets, konferenču zāle, aktu zāle

 

Vokālais ansamblis „Unda” darbojas kopš 2003. gada. Ansamblis tiek veidots, lai ieaudzinātu bērnos kulturālu mūzikas uztveri, un radītu iespēju katram bērnam, kurš to vēlas, kļūt par aktīvu kādas muzikālas grupas dalībnieku arī turpmākajā dzīvē.

 Ansambļa “Unda” darbība ir stabila, ar augšupejošu attīstību, jo iepriekšējos mācību gados esam ieguvuši gan 1., gan 2.pakāpes diplomus rajona skatēs, kas liecina par noturīgu sastāvu un labām tehniskām iespējām.

 Ansamblis apguvis stabilas trīsbalsīgas dziedāšanas pamatiemaņas, kas noteikti būs pozitīvs moments nākamajos mācību gados.

 „ Unda” regulāri ar panākumiem piedalās Olaines 1. vidusskolas un Olaines pilsētas rīkotajos pasākumos. Tas saliedē kolektīvu, dod lielu pieredzi, kā arī pleca izjūtu uzstājoties, kas nav mazsvarīgi, jo katra kolektīva pastāvēšanas priekšnoteikums nenoliedzami ir savstarpējās attiecības, attieksme vienam pret otru un kopā sadzīvošana.

  •  Par spīti tam, ka dziedāšana ansamblī prasa daudz enerģijas un gribasspēka, tas tomēr dod daudz prieka un labi pavadītu laiku!”
  • Man patīk dziedāt ansamblī, jo tas ir mans hobijs!”
  • Dziedāt ansamblī man nozīmē pavadīt laiku kopā ar foršiem draugiem., darīt to, kas man patīk. Esmu ne tikai ieguvusi labus draugus, bet arī skolotāja ir kā draudzene! Ļoti patīk!”
  • Man patīk dziedāt ansamblī, jo tā var atpūsties no saspringtās dzīves!”