Water Unites Us

Tikšanās Itālijā

No š.g. 14.aprīlā līdz 21.aprīlim Olaines 1.vidusskolas delegācija piecu cilvēku sastāvā devās uz otro Erasmus+ projekta ‘Water unites us’ mobilitāti Leče, Itālijā. Braucienā piedalījās projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā Lilita Zujeva, bioloģijas skolotāja Lelda Balode un trīs 10.-11.klašu skolnieces – Ksenija Vasiļjeva, Alīne Kurme, Nika Valērija Vēvere.


Mobilitātes laikā visas partnervalstis prezentēja savu mājas darbu ‘Ūdens ķīmiskie parametri’ + video, bija tikšanās ar Lečes pilsētas mēru Karlo Salvemini.Pirmdienas vakarā notika jau tradicionālais Starpkultūru vakars ar nacionālajiem ēdieniem, mūziku un tradicionālajām dejām. Otrdien devāmies apskates ekskursijā pa Lečes pilsētu, apmeklējām Kārļa V cietoksni, amfiteātri. Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vairākas mācību ekskursijas – boksītu karjeru Otranto, Otranto pilsētu, apmeklēt Trikases ostas muzeju, izbaudīt jūras veltes pusdienās, noteikt jūras ķīmisko sastāvu. Ceturtdien devāmies ekskursijā uz Dabas vēstures muzeju Kalimerā. Šeit uzzinājām, kā tiek sniegta palīdzība nelaimē nonākušajiem Caretta caretta bruņurupučiem un bija unikāla iespēja pašiem piedalīties viena tikko atvesta bruņurupuča veselības stāvokļa noteikšanā un piedalījāmies jau atveseļotā bruņurupuča palaišanā jūrā.

Atbraucot un aizbraucot uz Leči, vienu nakti pavadījām Bari, bija iespēja pastaigāties pa Bari vecpilsētas šaurajām ielām, paskatīties uz Bari un jūru no putna lidojuma, apmeklējām arī pareizticīgo pasaulē slaveno Sv.Nikolaja baziliku.

Nākamā tikšanās notiek Argostoli Grieķijā no 21.09.- 30.09. Mājas darba tēma – ‘Purva flora un fauna’.

Paldies liels Olaines novada domei par atbalstu transporta nodrošināšanā, īpašs paldies sabiedrisko attiecību speciālistei Mārītei Rūjai par domes prezentācijas materiāliem Lečes fermi skolas direktoram, Lečes pilsētas un Kalimeri ciemata mēriem. Milzīgs paldies visiem Erasmus+ projektā iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem, vecākiem un kolēģiem par atbalstu, sapratni u n ieguldīto darbu projekta norisē mūsu skolā.

Projekta koordinatore o1vsk Lilita Zujeva

Brauciens bildēs [PDF]

Mājas darbs [PDF]