Projektu dienas

5.c klases projektu dienas

5. c klase projekta dienu ietvaros apmeklēja Daugavas muzeju Doles salā. Piedalījās dažādās aktivitātēs, kas ļāva labāk iepazīt Daugavu.


Ekskursija saliedēja arī klases kolektīvu, bija jūtama savstarpēja sapratne, izpalīdzība. Gala produkts - Daugavas makets, kurā centāmies parādīt svarīgus, ar Daugavu saistītus objektus.

klases audzinātāja Brigita Zute