Panākumu universitāte

Panākumu Universitāte finišē ar teicamiem sasniegumiem

Profesionālās pilnveides izglītības programma Panākumu Universitāte (PU) 10.un 11.klašu jauniešiem 2017./2018.mācību gadā noslēdzās ar diviem interaktīviem pasākumiem.


22.martā visi 10.klašu skolēni devās ekskursijā uz Ministru Kabinetu, 11.klašu skolēni-uz finanšu izglītības un informācijas centru “Naudas pasaule”, bet pēcpusdienā BA Turība klausījās divus lektorus-radošās aģentūras “Weekend” stratēģiskais plānotāju Edgaru Pētersonu un Valsts policijas priekšnieku, ģenerāli Intu Ķuzi. E.Pētersona svarīgākā atziņa-radīt, būt radošam, jo pārējo paveiks roboti, bet I.Ķuzis novēlēja jauniešiem ticēt savai valstij un tam, ko Tu dari.

Mācību gada laikā pie apmēram 600 vidusskolēniem no visas Latvijas viesojās šādas personības-Uģis Kuģis, Dita Grauda, Reinis Nitišs, Kaspars Zlidnis, Lelde Lietaviete, Aivis Ceriņš, Toms Grēviņš, Sanda Dejus, Artuss Kaimiņš, Mārtiņš Zvīdriņš, Laura Marta Arāja, Daina Skušnovnika, Pēteris Upelnieks, Gundega Skudriņa, Kristīne Šomase, Rihards Lepers, Grēta Gorjučko, Māris Šveiduks, Armands Simsons, Edgars Pētersons, Ints Ķuzis, Aleksis Daume.

11.aprīlī Panākumu Universitātē notika BA Turība tests, reklāmu konkursi, personības izaugsmes trenera Alekša Daumes lekcija un izlaidums. Testā piedalījās četri 10.klašu un vienpadsmit 11.klašu skolēni, sasniedzot izcilus rezultātus-10.klases skolniece Elza Valdmane kļuva par vienu no divām laureātēm un ieguva 100% apmaksātu studiju gadu jebkurā no deviņām BA Turība studiju programmām (tie ir 1570.00-2270.00 eiro) un 25% atlaidi- Raitis Haralds Butlers (10.b), Agnese Miķelsone(11.a) un Krista Viola Vanaga(11.b). Pavisam testu kārtoja 78 skolēni. Reklāmu konkursā uzņēmuma Aerodium dāvanu karti (65.00 eiro), kuru varēs izmantot gan Sigulda Adventures, gan Aerodum vēja tunelī, ieguva Maija Osīte(11.b). PU reklāmas konkursā par savu radošo priekšnesumu veicināšanas balvas ieguva Ērika Čepule, Agnese Rituma, Linda Švāne, Ieva Žagare un Edijs Ausējs. LEPOJAMIES ar Jums, uzņēmīgie jaunieši!

Lektora A.Daumes atziņa: ”Tu vari izdarīt vairāk nekā Tu spēj” un atbilde uz jautājumu, kas ir sapnis, vīzija, redzējums, bija kā laba ceļamaize 39 PU programmas beidzējiem, kuri saņēma apliecības un sekmju izrakstus. Tie ir pirmie dokumenti, ko ietvert savā CV. Pateicības par atbalstu, sekmējot jauniešu zināšanu un prasmju apguvi neformālajā izglītībā no Eiropas Tālmācības vidusskolas, sadarbībā ar kuru tiek realizēta PU programma, saņēma Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs, skolas direktors Jāzeps Volāns un skolotājas Elita Kalnbērza un Viktorija Agafonova.

18.aprīlī 10.klašu skolēni izteica savu viedokli par PU redzēto un domāja, kādas personības Panākumu Universitātē vēlētos satikt nākamgad.

Direktora vietniece mācību darbā E.Kalnbērza