Baterijas, makulatūra

Makulatūras vākšanas konkursa 2018 rezultāti

Kopā esam savākuši  10 tonnas, 506 kilogramus un 600 gramus makulatūras!!!

Apsveicam visaktīvākās klases:

  • 1.vieta – 7.c klasei (kl.audz. S.Garoza): 2 tonnas, 48 kg
  • 2.vieta – 4.c klasei (kl.audz. S.Teile): 1 tonna, 462 kg, 250 g
  • 3.vieta – 3.a klasei (kl.audz. T.Jumtiņa): 1 tonna, 353 kg
  • 4.vieta – 3.b klasei (kl.audz. S.Medne): 1 tonna, 95 kg

Klase

Klases audzinātājs

Savāktās makulatūras svars

pirmsskola

Vineta Romanova
Maija Skrindževska

35,5 kg

1.a

Elīna Kirilova

54 kg

1.b

Baiba Muižniece

22,5 kg

1.c

Aija Zīle

220 kg

2.a

Ingrīda Balode

541,5

2.b

Inga Šīna-Dzerkale

346

2.c

Vineta Kušķe

803

3.a

Tonija Jumtiņa

1353

3.b

Skaidra Medne

1095

3.c

Ilze Gaile

101

4.a

Agnija Briede

170

4.b

Silvija Silāre

110,5

4.c

Sandra Teile

1462,25

5.a

Nataļja Ņilova

105,75

5.b

Alisa Borovikova

-----

5.c

Brigita Zute

104,5

6.a

Sanita Šeflere

160

6.b

Anda Strode

116

6.c

Inese Zāle

86

7.a

Ina Velberga

29,5

7.b

Valdis Lustiks

121

7.c

Silvija Garoza

2048

8.a

Iveta Zalpētere

34

8.b

Ina Domina

79

8.c

Jānis Tkačuks

149

9.a

Viktorija Agafonova

-----

9.b

Aivis Lataks

331,75

9.c

Ilona Ivanova

142,25

10.

Lelda Balode

189

11.

Inga Laipniece

130,5

12.

Lilita Zujeva

56,5

Bibliotēka

251

Ķīmijas kabinets

5

Parlaments

35,6

Dace Mieze

18

 Paldies visām klasēm, kas piedalījās makulatūras vākšanā!!!

Turpinām vākt makulatūru visu gadu!