Eiropas Sociālā fonda projekti

Fizikas eksperimenti

18.janvārī Jauno dabaszinātnieku skolas ietvaros 3., 6., 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja vērot un piedalīties fiziķa un astronoma Aivja Meijera vadītajos eksperimentos. ESF projekts Nr.8.3.2.2.


Tā satikās gaismas...

Desmitie iejūtas Arhimēda lomā

Fizikas skolotāja Ina Domina