Eiropas Sociālā fonda projekti

Jauno dabaszinātnieku skola

13.12.2017. trešklasnieki Jauno dabaszinātnieku skolas ietvaros devās uz Dabas muzeju. ESF projekts Nr.8.3.2.2.


Cikla otrajā mācību ekskursijā un nodarbībā trešklasnieki izpētīja jaunatklāto pastāvīgo ekspozīciju „Botānika un mikoloģija”, kas veidota ar mērķi piedāvāt  iespēju interaktīvi izzināt Latvijas savvaļas augus, sēnes un raksturīgus biotopus - mežu, pļavu un purvu. ESF projekts Nr.8.3.2.2.

skolotāja Lelda Balode