Water Unites Us

Pirmā tikšanās Latvijā

Olaines 1.vidusskola piedalās Erasmus + starptautiskajā skolu projektā ‘Water unites us’. Projekta ilgums no 2017.gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.  Projekta mērķis – izmantojot inovatīvas mācību metodes, motivēt skolēnus iegūt no izglītības sistēmas pēc iespējas vairāk zināšanu, prasmju un iemaņu. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.


No 28.11. līdz 30.11.2017. notika pirmā Erasmus+ projekta ‘Water unites us’ skolotāju tikšanās Latvijā, Olaines 1.vidusskolā. Tikšanās piedalījās partnerskolu projektu koordinatori un skolu direktori no Argostoli Grieķijā, kas ir arī projekta koordinatori, Lečes Itālijā, Paredes de Coura Portugālē, Metkovič Horvātijā un Akhisar Turcijā.

 

Tikšanās mērķis bija izrunāt aktivitātes pirmajam projekta gadam, lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus un uzdevumus, precizēt katras valsts uzdevumus projektā. Tikšanās laikā tika izrunāti un precizēti mobilitāšu tikšanās datumi Portugālē, Itālijā un Grieķijā 2018.gadā. Tika apspriests mājas darbs pirmajai mobilitātei Portugālē. Katra valsts gatavo prezentāciju par ūdens sporta veidiem savā valstī, sportistu sasniegumiem sacensībās, kā arī gatavo otru prezentāciju par savas valsts kultūru un tradīcijām.

 

Tikšanās laikā viesi iepazinās ar Vecrīgu, ekskursiju vadīja 12.klases skolnieks Artis Segrums, un Jūrmalu, kur ekskursiju vadīja 12.klases skolēni Vairis Stramkalis un Edvīns Judins.

 

29.11.un 30.11. viesi uzturējās Olaines 1.vidusskolā, kur noritēja spraigs darbs. Partneri prezentēja savas skolas, pilsētas un tuvāko apkārtni, iepazinās ar Olaines 1.vidusskolu un bija patiesi izbrīnīti par tās plašumu, tehnisko nodrošinājumu, sakoptajām, košām telpām un mūsu brīnišķīgo bibliotēku. 30.novembrī partneri un mūsu skolas Erasmus komanda prezentēja savas Eko sistēmas skolas konferenču zālē arī 10.-12.klašu skolēniem.

 

29.novembra vakarā viesiem bija iespēja nedaudz iepazīties ar Jelgavu.

 

30.novembrī mūsu partneri apmeklēja Olaines novada domi. Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs pastāstīja projekta partneriem par izglītības iestādēm Olainē, domes atbalstu ģimenēm ar bērniem, pilsētas pedagogiem. Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Zaube pastāstīja par jauniešu aktivitātēm Olaines novadā. Viesi noskatījās prezentāciju par Olaines novadu un jauniešu izveidoto filmu par Olaini. Neformālās sarunās tika pārrunāti dažādi ar izglītību saistīti jautājumi. Viesi iepazinās arī ar Olaines pilsētas izveidi Olaines muzejā.

 

Trīs dienas paskrēja vēja spārniem, un mēs visi esam gandarīti par paveikto darbu. Liels paldies par atbalstu tikšanās norisē Olaines novada domei, Olaines 1.vidusskolas direktoram Jāzepam Volānam, kolēģiem Brigitai Melnacei, Līgai Gulbei, Brigitai Zutei, Leldai Balodei, Jānim Tkačukam, Inesei Zālei, Rutai Ličāginai. Īpašs paldies visai Erasmus skolēnu komandai par veikto darbu prezentācijas sagatavošanā un mūsu ‘’Daily’’ komandai par garšīgajām pusdienām!

 

Nākamā tikšanās notiek Portugālē, Paredes de Coura no 26.02. līdz 02.03.2018.

 

Projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā Lilita Zujeva

Prezentācija par skolu

Latvijas prezentācija
Grieķijas prezentācija
Itālijas prezentācija
Turcijas prezentācija
Horvātijas prezentācija