Bibliotēka

Viesi bibliotēkā


30.11.2017. skolas bibliotēkā viesojas Jēkabpils bibliotekāri un skolotāji.