Eiropas Sociālā fonda projekti

Eiropas atbalsts skolēnu individuālo kompetenču attīstībai

Mūsu skola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.


Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns tika izstrādāts divu gadu periodam - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.

No projekta finansējuma mūsu skolā tiek apmaksāti pedagoga palīgi 1.-6.klasēs latviešu valodā un matemātikā, pēc rudens brīvlaika tiks organizētas 1. klašu skolēniem klusuma nodarbības un četrdesmit diviem 2. – 4. klašu skolēniem iknedēļas robotikas pulciņš, iknedēļas nodarbības dabaszinībās ieinteresētākajiem  3., 6. un 10. klašu skolēniem "Jauno dabaszinātnieku skola".