Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

Vidusskolas jaunieši palīdz veidot jaunu mācību grāmatu

“Junior Achievement Bulgārija” sadarbībā ar Junior Achievement organizācijām Latvijā, Norvēģijā, Rumānijā un Grieķijā izstrādā plaša mēroga starptautisku projektu GREENT (zaļš + uzņēmējdarbība).


Projekts vērsts uz zaļās uzņēmējdarbības izglītību skolās vidusskolas vecuma jauniešiem. GREENT ir finansēts ERASMUS+ starptautisks pētniecības projekts, kura izstrādei paredzēti divi gadi. Šajā mācību gadā  četru Latvijas skolu ekonomikas skolotāji (Jelgavas Valsts ģimnāzija, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola,Talsu 1.vidusskola, Olaines 1.vidusskola)  piedalījās mācību stundu norises paraugu izstrādē. Maija mēnesī mūsu skolas  desmito un vienpadsmito klašu jaunieši piedalījās stundu materiāla aprobācijā un starptautiskā projekta anketēšanas procesā, tādejādi gūstot priekšstatu par vērtību maiņu uzņēmējdarbībā, minēto valstu jauniešu  pieredzi uzņēmējdarbībā, videi draudzīgu uzņēmumu darbību. Jauniešu sniegtās  atbildes uz aptaujas jautājumiem palīdzēs  GREENT projekta koordinatoriem veikt nepieciešamās korekcijas pirms grāmatas “Zaļās stundas” izdošanas.

8.jūnijā  augstskolā “Turība” GREENT projekta ietvaros desmit vidusskolēniem būs iespēja piedalīties radošās darbnīcas nodarbībā. Pasākumu organizē “Junior Achievement Latvija” (JA Latvija).

Kā apliecinājumu  līdzdalībai GREENT projektā stundu materiāla izvērtēšanā, līdzdalību radošajā darbnīcā jaunieši saņems sertifikātu.

ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane