Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

Panākumi “Finanšu pratības ABC” konkursos

Kā jau katru gadu ierasts,  arī 2016./2017. mācību gadā sākumskolas un pamatskolas skolēni iesaistījās JA Latvija organizētajos finanšu pratības konkursos.


Paldies sociālo zinību skolotājai Inesei Vilciņai, kura  rosināja piekto klašu skolēnus iesaistīties “Biznesa pasaku” rakstīšanas konkursā. Izvērtējot darbus, skolas žūrija  izvēlējās  20 skolēnu darbus, kurus nosūtīja JAL konkursa žūrijai. Konkursā kopumā tika iesūtītas 275 pasakas. Rezultāts iepriecinošs – 5.a klases skolniecei  Evelīnai Paulai Ivanovai 2.vieta! 11.maijā Evelīna līdz ar citiem konkursa “Biznesa pasaka” laureātiem piedalījās ekskursijā AS Tallink Grupp prāmī ISABELLE un Latvijas Bankā.

Sākumskolas skolēniem ir iespēja piedalīties finanšu pratības konkursā “Mana vārdnīciņa”. Konkurss neparasts- jāveido skaidrojošā vārdnīca terminiem, ko piedāvā konkursa organizatori. Skaidrojumi ir pašu veidoti, tos nedrīkst norakstīt no gudrām grāmatām, vārdnīcām. Konkursa darbs ir triju paaudžu darbs – skolēns, viņa vecāki, vecvecāki. Šogad konkursa laureātu vidū arī skolotāja Baibas Muižnieces audzēkne  -  4. b klases skolniece Elīna Vilkena. Paldies Elīnai un viņas ģimenei, skolotājai Baibai Muižniecei! Apbalvošanas pasākuma laikā laureāti pabija Latvijas Bankas Zelta zālē un Vitrāžu zālē, radošajā  darbnīcā – zīmēja savu monētu, piedalījās ekskursijā  “Nauda drošībā”.

ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane