Baterijas, makulatūra

Bateriju vākšanas konkursa 2017 rezultāti

Kopā esam savākuši 379 kg 318 g izlietoto bateriju!!!

  • 1.vieta - 2.b klasei (kl.audz. S.Medne)–   111 kg 909 g
  • 2.vieta – 6.c klasei (kl.audz. S.Garoza)– 70 kg 509 g
  • 3.vieta – 2.a klasei (kl.audz. T.Jumtiņa)– 53 kg 112g

 Paldies čaklajiem vides draugiem!!!


Klase

Klases audzinātājs

Savākto bateriju svars kg

1.a

Inga Seļuka

11.700

1.b

Santa Arāja

---------------------

1.c

Vineta Kušķe

6.506

2.a

Tonija Jumtiņa

53.112

2.b

Skaidra Medne

111.909

2.c

Ilze Orste

7.844

3.a

Aija Bebre

3.502

3.b

Silvija Silāre

--------------

3.c

Sandra Teile

21.273

4.a

Aija Zīle

14.171

4.b

Baiba Muižniece

30.000

5.a

Sanita Šeflere

7.205

5.b

Anda Strode

-------------

5.c

Sandra Vilsone

5.785

6.a

Ina Velberga

------------

6.b

Inese Vilciņa

7.645

6.c

Silvija Garoza

70.509

7.a

Iveta Zalpētere

------------

7.b

Ina Domina

--------------

7.c

Jānis Tkačuks

4.500

8.a

Viktorija Agafonova

-----------

8.b

Aivis Lataks

--------------

8.c

Ilona Ivanova

3.798

9.a

Lelda Balode

16.818

9.b

Dace Mieze

----------

9.c

Brigita Zute

----------

10.

Inga Laipniece

----------

11.ab

Lilita Zujeva

0.884

12.

Inese Zāle

----------

parlaments

 

1.650

Dabas izpētes pulciņš

 

0.472