Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) sasniegumi

Skolā notikuši divi vietējie SMU tirdziņi - 9. novembrī un 15. decembrī.
18. decembrī Iecavā notika "Junior Achievement Latvija" (JA Latvija) un Iecavas vidusskolas rīkotais SMU reģionālais Ziemassvētku gadatirgus. Tajā piedalījās 40 SMU no Zemgales un Rīgas.


Olaines 1. vidusskolu pārstāvēja SMU “Lemo” (E. Osītis, M. Osīte) un ieguva vienu no sešām galvenajām nominācijām-LABĀKAIS STENDS - visi stingrās žūrijas pārstāvji ilgi uzkavējās un priecājās par “Lemo” noformējumu. Apsveicam! Paldies abu skolēnu mammai, skolotājiem B.Melnacei un A.Ernstsonam par atbalstu! Cik jauki , ka ir jaunieši, kuri savas uzņēmējspējas pilnveido praktiski un ir ceļā uz izvirzīto mērķi!

 Komerczinību skolotāja E.Kalnbērza