Vakances

Vakances tehniskajiem darbiniekiem


Nepieciešami sekojoši darbinieki:

  •  Datorsistēmas tehniķis

Galvenie darba pienākumi:
• datortehnikas, programmatūras un lokālo datortīklu uzturēšana;
• tehniskā atbalsta sniegšana datorlietotājiem;
• digitālā kabineta pārvaldīšana un promesošu kolēģu aizvietošana.

Prasības:
• amatam atbilstoša izglītība;
• vēlama pedagoģiskā izglītība;
• augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas;
• sadarbspējīgs COVID-19 sertifikāts.

Piedāvājam:
• atalgojumu – 1010,00€ mēnesī;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• veselības apdrošināšanu;
• sociālās garantijas.

  •  Apkopēja darbam vakaros

Galvenie darba pienākumi:
•    plānot, organizēt un veikt ikdienas telpu uzkopšanas darbus saskaņā ar sanitārām normām un ievērojot darba drošības aizsardzības instrukcijas;
•    darba vietā ievērot darba kārtības, darba aizsardzības, drošības tehnikas noteikumus, darba higiēnas prasības un citu Latvijas Republikā pastāvošo normatīvo aktu prasības;
•    prasme strādāt komandā.


Piedāvājam:
•    atalgojumu – 500,00€ mēnesī;
•    darbu uz nenoteiktu laiku;
•    veselības apdrošināšanu;
•    sociālās garantijas.

Dzīves aprakstus (CV) sūtīt uz e-pasta adresi:

Papildus informācija pa tālruņiem: 67962959; 67147304