It's Time to Help

Projekta noslēgums

No š.g. 8.06.-10.06. notika Erasmus projekta IT’S TIME TO HELP! pēdējā –koordinatoru/projekta vadītāju tikšanās Prerov, Čehijā. Projekta tikšanās piedalījās dalībnieki no Portugāles, Maltas, Somijas, Vācijas, Latvijas un Čehijas.


Tikšanās laikā tika izanalizēta online veiktā projekta dalībnieku aptauja, kuru katra skola veica savā skolā līdz 31.maijam. Priecē tas, ka gandrīz visi projekta dalībnieki no visām valstīm atzīmējuši, ka projekts noritējis veiksmīgi, sadarbība ir bijusi produktīva, daudz esam iemācījušies un ieguvuši viens no otra. Ir jaunas idejas, kuras katra skola cer ieviest vai mēģināt ieviest savā skolā.

Tikšanās laikā apmeklējām un aktīvi darbojāmies noorganizētajās aktivitātēs Olomouc un Lipkas Eko centros. Čehijā skolas ir aktīvi iesaistījušās Eko skolu programmā, Eko centri piedāvā plašas izglītojošās programmas ne tikai skolām, bet arī pieaugušajiem, pedagogiem un pensionāriem. Lipkas Eko centrs piedāvā izglītojošo programmu Dārza terapija, kuras laikā katrs dalībnieks var izmēģināt savus spēkus dažādos dārza darbos tādā kā miniatūrā Lipkas mobilajā dārzā. Skolēniem tiek piedāvātas vienas dienas mācību ekskursijas, kuru laikā skolēni dodas izpētīt mežu – tās augus, kokus, krūmus, kā arī mazos kukaiņus, tauriņus utt. Lipkas Eko centrā ir izveidoti koku maketi un atverot dažādus lodziņus kokā katrs var izpētīt un noskaidrot, kādi dzīvie organismi dzīvo koka mizā, zem tās un kā dzīvnieki veido ligzdas un alas kokos. Mazākie centra apmeklētāji var ‘izrāpot’ un izpētīt, kā skudras iekārto dzīvi skudru pūznī. Centrs piedāvā daudz dažādas interesantas un aizraujošas nodarbības dažāda vecuma interesentiem.

Ir plāni turpmākajai sadarbībai, šoreiz ir padomā dziļāk izpētīt un izskatīt kādu vienu vai divas ar Eko tēmu saistītas problēmas.

Projekta koordinatore Olaines 1.vidusskolā Lilita Zujeva