Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

SMU VIKEM realizē projektu

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) VIKEM realizē projektu “"Biznesa galda spēles-  jauniešu uzņēmējspēju pilnveidei"


Projekta mērķis-popularizēt biznesa galda spēles kā uzņēmējspēju pilnveides un  brīvā laika lietderīgas pavadīšanas aktivitāti Olaines novada jauniešiem kā arī radīt iespēju ģenerēt idejas skolēnu mācību uzņēmuma izveidotās  biznesa galda spēles “Jaunais uzņēmējs Baltijā”  pilnveidei, lai uzsāktu tās ražošanu 2016./2017.mācību gadā.

Divu mēnešu laikā projekta pieteicēji Vairis Stramkalis un Zane Stūre(10.a) ar Artūru Brahmani (9.a) noorganizējuši četras galda biznesa spēļu pēcpusdienas, kur tika testēta, trīs reizes pilnveidota un uzlabota  SMU VIKEM izveidotā galda spēle “Jaunais uzņēmējs Baltijā”, novadīta galda spēļu kluba “Brain games“ projektu menedžera Edgara Zaķa meistarklase Olaines 1. vidusskolā un  kopā ar Olaines abu vidusskolu 9.-11.klašu jauniešiem piedalījušies “Brain Games “ spēļu vakarā Rīgā. 25.maijā notika pirmās biznesa galda spēļu sacensības Olaines 1.vidusskolā, kur piedalījās abu Olaines vidusskolu jaunieši. Tajās  kā uzvarētāji ar visvairāk iegūto punktu skaitu “Brain Games “ galda spēli “8 MIN IMPERIUM” nopelnīja R.Gailīts (9.a kl.), D.Valaškevičs (10.kl.), Ņ.Feoktistovs (11.kl.), bet pārējie 17 sacensību dalībnieki saņēma pateicību par līdzdalību un skolas pildspalvu.

Olaines novada jauniešu projektu konkursa ietvaros bija iespēja piestrādāt pie SMU VIKEM mārketinga aktivitātēm, izstrādājot jaunas vizītkartes, reklāmas baneri un vienotu mācību uzņēmuma formas tērpu, lai veiksmīgi startētu SMU reģionālajos un valsts gadatirgos 2016./2017.mācību gadā. Jāsāk risināt jautājums par starta kapitāla iegūšanu, uzsākot sadarbību ar "Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centru", kas ar Olaines novada domes atbalstu novadā varētu organizēt biznesa ideju konkursu ar noteiktu finansējumu jauno uzņēmēju komercdarbības uzsākšanai. Tā tiktu veicināta jauniešu uzņēmējdarbība mūsu novadā.

Tā kā projekta aktivitātēs iesaistītie skolēni izteikuši vēlmi nākamajā mācību gadā turpināt stratēģisko biznesa galda spēļu spēlēšanu, tad ar septembri SMU VIKEM turpinās darbu, organizējot biznesa galda spēļu pēcpusdienas dažāda vecuma skolēniem. Ekonomikas un komerczinību stundās kā mācību metode tiks izmantota “Brain Games “ galda spēles “8 MIN IMPERIUM” spēlēšana, jo ir iegādātas trīs šādas spēles.

Projekta rezultātā mērķis sasniegts-stratēģisko biznesa galda spēļu spēlēšanā iesaistīti vairāk kā 40 skolēni un SMU VIKEM apguvis gan ar projekta organizēšanu saistītās prasmes, gan pilnveidojuši savstarpējās sadarbības iemaņas. Lai veicas mūsu jauniešiem sava biznesa tālākajās aktivitātēs!

 SMU VIKEM skolotāja -konsultante E.Kalnbērza