Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

Skolēnu mācību uzņēmumi piedalās Biznesa vakarā Bauskā

Bauskas sākumskolas un Bauskas Valsts Ģimnāzijas mazās biznesa skolas rīkotais vakars, kas šoreiz bija veltīts biznesa etiķetei, notika Bauskas Valsts ģimnāzijas Baltajā zālē 14. janvārī.


Tā kā mūsu skola jau vairākus gadus regulāri sadarbojas ar Bauskas mazās biznesa skolas skolotāju Solvitu Lauzēju un esam tikušies reģionālajos SMU pasākumos  Bauskā, Olainē,  Iecavā un Vislatvijas gadatirdziņos Rīgā, tad šoreiz tikām aicināti jau kā labi draugi. Bauskas mazā biznesa skola šogad svinēja 5.gadu jubileju. Olaines 1. vidusskolu pārstāvēja SMU “Jaukās mellenes” -Enija Beatrise Pauliņa 4.b,  Nikola Belugina 4.b  un SMU „Dāvanu grozs” - Dāvis Vējkrīgers 5.b, Adams Juma 6.a, kas kopā ar ekonomikas skolotāju B.Eltermani pasākumam sagatavoja apskatu par lietišķo apģērbu. Paldies Olaines pagasta pārvaldei par transportu!

Plašāku šī pasākumu apskatu un intervijas ar skolotājām iespējams lasīt arī laikrakstā “Bauskas dzīve” 2016. gada 18.janvāra numurā.

Direktora vietniece E.Kalnbērza