Junior Achievement Latvija dalībskolas aktivitātes

Reģionālais SMU gadatirgus

Realizēts Olaines novada pašvaldības atbalstītais jauniešu projekts „Reģionālais SMU gadatirgus”


 Laikā no oktobra līdz decembrim mūsu skolā tika realizēts jauniešu projekts „SMU reģionālais Mārtiņdienas gadatirgus”. Galvenais notikums, protams, bija pats gadatirgus, kas  šī gada 6.novembrī skolas deju zālē pulcēja 28 SMU no četrām Junior Achievement Latvija dalībskolām – Bauskas sākumskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Gaismas internātpamatskola, olaines 1.vidusskola. Pasākuma dienā starpbrīžos deju zālē ieradās pircēji, bet stundu laikā visus SMU vērtēja kompetenta žūrija: Swedbank pārstāves klientu konsultantes Ilze Ruka un Dace Keire, uzņēmējdarbības jomā pazīstamā mājražotāja Inese Olštrema, 2015.gada labākā SMU konsultante Latvijā Solvita Lauzēja, Olaines 1.vidusskolas direktora vietniece Elita Kalnbērza. Žūrija izvērtēja skolēnu mācību uzņēmumus nominācijām „Labākā pārdošanas komanda”, „Videi draudzīgs produkts”, „Inovatīvs produkts”,  „Sociāli atbildīgākais SMU”, „Labākais stends”, „Labākā dāvana”. Misu skolas SMU saņēma vairākas nominācijas un simpātiju balvas.

 • SMU „LEMO”  Maija Osīte 9.c, Emīls Osītis 6.a  nominācija „Videi draudzīgs produkts”
 • SMU „Switch  it” Alise Vinogradova 10.b, Līna Vilāne 10.b nominācija „Inovatīvs produkts”
 • SMU „VIKEM”  Vairis Stramkalis 10.a,  Krista Vanaga 9.c nominācija „Sociāli atbildīgākais SMU”
 • SMU „Fantastiskais 4” Artūrs Banga un Katrīna Zārberga 5.b  nominācija „Labākā dāvana”.
 • Mājražotājas Ineses Olštremas simpātiju balvu saņēma SMU „Switch  it” Alise Vinogradova 10.b, Līna Vilāne 10.b
 • Kristīnas Kauliņas / IU „Kart”/ simpātiju balvu saņēma SMU „LEMO”  Maija Osīte 9.c, Emīls Osītis 6.a
 • Solvitas Lauzējas balvu saņēma SMU „ Jaukās mellenes” Enija Beatrise Pauliņa 4.b,  Nikola Belugina 4.b
 • Elitas Kalnbērzas balvu saņēma SMU „Switch  it”  Alise Vinogradova10.b, Līna Vilāne 10.b

Nomināciju un simpātiju balvu ieguvēji tika bagātīgi apbalvoti ar Swedbank, Olaines uzņēmēju Ineses Olštremas un Kristīnes, Solvitas Lauzējas un Elitas Kalnbērzas sagādātajām balvām.

Pateicības rakstus saņēma:  

 • SMU „Dāvanu grozs” - Dāvis Vējkrīgers 5.b, Adams Juma 6.a
 • SMU „Rotu pasaule” - Evita Jauntirane 5.a, Amanda Pauniņa 5.a
 • SMU „BeMo” - Betija Ostniece 5.b
 • SMU „ Smaidiņš”  Katrīna Petrova  5.b, Lauma Helēna Alksnāja 5.b
 • SMU „Re!” Renāte Gailāne 4.b
 • SMU „Dizaineri”   Roberts Zellis 4.c,   Daniels Kondrjakovs 4.c
 • SMU „Čaklās rokas”  Elīna Mirmanova 4.b
 • SMU „ Ilzes stils”  Ilze Zavadska  7.b
Skolēnu mācību uzņēmumu saražoto produkciju aktīvi pirka Olaines 1.vidusskolas skolēni un skolotāji.

Pasākuma norisi nodrošināja organizatoru grupa no 11.a klases – Elza Balode, Viktorija Jansone,  Maira Romanoviča, Evita Kristiāna Pušpure, Inita Veļikodnaja un 10.a klases pārstāve Beāte Balode.

Visu četru skolu mācību uzņēmumu dalībnieki tika saliedēti savā starpā spēlējot kopīgas spēles, kuras vadīja Artis Segrums 10.b. Pasākuma noslēgumā SMU dalībnieki kopīgi nofotografējās un baudīja svētku kliņģeri.

Inita Veļikodnaja 11.a un ekonomikas skolotāja Brigita Eltermane