Arhīvs

7.12.2008.

Projektu īstenošana Olaines 1. vidusskolā

Olaines pilsētas domes projektu konkursa „Olaines bērnu un jauniešu interešu izglītība” ietvaros Olaines 1. vidusskolā 2008.gada rudenī tiek īstenoti 7 projekti. Iepazīstinām ar 6 jau īstenotiem projektiem.


Skolotāja Lilita Zujeva īstenoja projektu „Angļu valoda Londonā. Karjeras izaugsmes iespējas”.
Desmit Olaines 1.vidusskolas 11.-12.klašu skolēni rudens brīvlaikā no 27.oktobra līdz 31.oktobrim uzlaboja savas angļu valodas zināšanas Londonā Oxford House College. Oxford House College ir privāta mācību iestāde un tās mērķis ir palīdzēt visiem interesentiem apgūt angļu valodu autentiskā vidē t.i. pilsētā, kurā angļu valoda ir dzimtā valoda lielākajam vairumam tās iedzīvotāju.Koledžā vidusskolēni nokārtoja rakstisko un mutisko angļu valodas testu, pēc kura rezultātiem katrs tika iedalīts savām zināšanām atbilstošā līmenī. Koledžas pasniedzēji bija patiesi izbrīnīti, ka skolā skolēni angļu valodas stundās netiek dalīti grupās pēc valodas zināšanām, bet vienā grupā vai klasē mācās bērni ar dažādiem zināšanu līmeņiem. Nodarbības bija tik interesantas un aizrautīgas, ka nodarbību beigās tā īsti pat negribējās iet prom. Šīs nedēļas laikā skolēni ne tikai mācījās, bet arī iepazinās ar Londonas muzejiem un populārākajiem tūrisma objektiem. Mēs apmeklējām Londonas Nacionālo galeriju, Britu muzeju, Viktorijas un Alberta muzeju, Dabas vēstures muzeju. Lielāko interesi izraisīja Madame Tussaud’s vasku figūru muzeja apmeklējums un London Dungeon Halovīnos. Mājās visi devās apmierināti, gandarīti un daudzi ar milzīgu vēlēšanos atgriezties šajā fantastiskajā pilsētā vēl un vēl.

Skolotāja Līga Gulbe un  bibliotekāre Aija Jankava īstenoja projektu “Karjeras izglītības radošā darbnīca”.
22.oktobrī skolas konferenču zālē tika realizēts karjeras izglītības projekts 12.klašu audzēkņiem un vidusskolas klašu audzinātājiem. Projekta mērķis bija palīdzēt vidusskolēniem pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras attīstības plānošanā.Olaines 1. vidusskolā karjeras izglītību nodrošina apstiprināta Olaines 1.vidusskolas Karjeras izglītības programma, kuru realizē skolas administrācija, klašu audzinātāji, skolotāji, skolas bibliotēka un metodiskais kabinets. Ik gadu mūsu vidusskolas absolventi turpina izglītību augstākajās mācību iestādēs, kas ir mērķtiecīga audzināšanas un karjeras izglītības darba rezultāts. Karjeras izglītības diena tika realizēta interaktīvas radošās darbnīcas ietvaros. Radošo darbnīcu vadīja LU Studentu servisa direktora vietniece informācijas un konsultāciju jautājumos I. Jaunzeme un LU Karjeras centra projektu vadītāja A. Šmitiņa.Karjeras izglītības radošā darbnīca interaktīvā veidā 12.klašu skolēniem radīja iespēju izprast sevi un apzināties  darba pasauli. LU studiju centra speciālisti  iepazīstināja skolēnus ar izmaiņām izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā un to, kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka karjeras attīstību un studiju programmu izvēli. Lektoru sagatavotie izdales materiāli un grāmata „Karjera” ir vērtīgs karjeras informācijas kopums katram skolēnam un klašu audzinātājiem, kā arī vērtīgs papildinājums skolas bibliotēkai.

Ķīmijas skolotājs Juris Zakrevskis īsteno projektu „Alpīnisma sienas izveide Olaines 1.vidusskolā”.
Sākoties 2008./2009. mācību gadam, Olaines 1.vidusskolas Sporta izglītības programmas ietvaros tika izveidots Alpīnisma pulciņš, kura vadīšanu uzņēmies ķīmijas skolotājs Juris Zakrevskis. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu pulciņa darbību, septembra sākumā Olaines domei tika iesniegts projekta pieteikums „Alpīnisma pulciņa izveide un darbības nodrošināšana”. Projekts paredzēja kāpšanas sienas izveidi, uzstādīšanu un specializētā drošības inventāra iegādi. Projekta pieteikuma summa 1543 LVL.
2008. gada 24. septembrī Olaines pilsētas domes sēdē projekts tika apstiprināts. Kāpšanas sienas uzstādīšanas laikā no tās izveidotājiem SIA „Outdoors” tika saņemts priekšlikums pilnveidot sienas funkcijas, palielināt kāpšanas virsmas laukumu un pievienot papildus kāpšanas elementus. Lai veiktu minētos uzlabojumus, bija nepieciešams papildus finansējums 619.66 LVL apmērā, kas tika saņemts no Olaines 1. vidusskolas budžeta.
Kāpšanas siena tiks nodota ekspluatācijā 2008. gada 1. decembrī. Tā tiks izmantota Olaines 1. vidusskolas un Olaines jauniešu alpīnisma treniņiem.

11.klases skolniece Karīna Klepere ar mūsdienu deju pulciņa vadītāju Līgu Brenci īstenoja projektu „Olaines 1.vidusskolas audzēkņu dejotprasmes pilnveidošana”.
22. oktobrī projekta „Olaines 1. vidusskolas mūsdienu deju pulciņa piedalīšanās starptautiska mēroga sacensībās” ietvaros Olaines 1. vidusskolā viesojās profesionāls dejotājs un pasniedzējs no Daugavpils Aleksandrs Lukša. Nodarbībā audzēkņi apguva jaunākos deju stilus un ieguva jaunu informāciju par hip hop kultūras norisēm ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Turpmāk projekta ietvaros ir paredzēts doties uz starptautiska mēroga sacensībām 29. novembrī Baldonē un 13. decembrī Aizkrauklē. Projekta gaita kopumā ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo šobrīd Olaines 1. vidusskolas pulciņš ļoti veiksmīgi piedalās sacensībās un popularizē Olaines vārdu Latvijā. Ņemot vērā, ka dejotāji startē profesionālās sacensībās un izdevumi, kas nepieciešami sacensībām ir ļoti augsti, šis projekts ir sniedzis ļoti neatsveramu ieguldījumu dejotāju izaugsmē, jo ne vienmēr audzēkņiem ir iespēja piedalīties šāda mēroga sacensībās.        
 

6.klases skolēni Līva Janauska, Haralds Šillers un Igors Matuzonis ar skolotāju Inu Velbergua īstenoja projektu  - mācību ekskursiju „Latvijas reljefs un ūdeņi Kurzemē”.
2008.gada pavasara projektu dienās skolā 5.klases skolēni veidoja ceļojumu maršrutus pa Latviju. Radās doma, sagatavojot projektu Domei, realizēt kādu no maršrutiem praktiski un apceļot Latviju.
Pavasarī klase devās ekskursijā uz Latgali, apskatīja vairākus  ezerus, kalnus, vēroja Daugavu, tās krastus, tecējumu. Rudenī tika apceļota Kurzeme – piejūras ciemati, Ventspils, Jūrkalne, Ēdole un Kuldīga. Projekti bija vērsti uz dabaszinību teorijas iedzīvināšanu praksē.

12.klases skolniece Daiga Krieviņa ar skolotāju Leldu Balodi īstenoja projektu "Pirmās palīdzības ABC".

23. novembrī meitenes no pirmās palīdzības ABC pulciņa Laura Grudule, Laura Romanoviča, Guna Sakaine, Jana Mjasnikova, Elīna Romanova, Anna Čmiļa, Marija Plostniece, Ieva Ozoliņa, Alise Zakrževska novadīja mācībstundas 4.a un 4.b klasei. Šajā stundā ceturtajiem tika stāstīts par lūzumiem, aizrīšanos, epilepsiju, kodumiem, saindēšanos, par rīcību šādos negadījumos. Lai pārbaudītu, cik uzmanīgi bijuši skolēni, 1. decembrī ceturtajām klasēm tika sarīkotas sacensības, kuras vadīja skolotāja Lelda Balode. Sacensībās bija jārisina mīklas, jāpazīst tējas, ārstnieciskie un indīgie augi, jāatceras dažādi ar pirmo palīdzību saistīti priekšmeti, jāpalīdz cietušajam. Arī līdzjutējiem bija jāveic dažādi uzdevumi. Ar nelielu punktu pārsvaru uzvarēja 4.b klase.

 

Visas šīs labās lietas un lieliskie pasākumi tika realizēti pateicoties Olaines pilsētas domes finansiālajam atbalstam. Īpašs paldies Olaines domes priekšsēdētaja vietniecei Intai Purviņai, domes priekšsēdētājam Jānim Pavlovičam  un domes deputātiem.

 

Materiālu apkopoja bibliotekāre Aija Jankava

 

Pievienot komentāru

Jūsu vārds:
Komentārs:
  This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Attēlā redzamais kods: