Baterijas, makulatūra

Makulatūras vākšanas konkursa 2015 rezultāti

Kopā esam savākuši 12 275.65 kg makulatūras!!!

 Apsveicam konkursa uzvarētājus:
1.vieta – 3.c klasei (kl.audz. V.Kušķe) – 1658,98 kg


Atzinība:
  • 12.a klasei (kl.audz. S.Garoza)– 1278,1 kg
  • 4.a klasei (kl.audz. T.Jumtiņa)– 950,5 kg
  • 4.b klasei (kl.audz. S.Medne)– 901 kg
  • 5.b klasei (kl.audz. J.Meijere)– 734 kg
  • 5.c klasei (kl.audz. J.Tkačuks)– 576,93 kg
Paldies visām klasēm, kas aktīvi piedalījās šajā konkursā!!!
Klase
Klases audzinātājs
Savāktās makulatūras svars
1.a
Santa Arāja
144,500 kg
1.b
Silvija Silāre
167,550 kg
1.c
Sandra Teile
453,5
2.a
Aija Zīle
303,5
2.b
Baiba Muižniece
93
3.a
Inga Seļuka
334,1
3.b
Elīna Kirilova
350,1
3.c
Vineta Kušķe
1658,98
4.a
Tonija Jumtiņa
950,5
4.b
Skaidra Medne
901
4.c
Ilze Orste
216
5.a
Iveta Grigorjeva
223,5
5.b
Jolanta Meijere
734
5.c
Jānis Tkačuks
576,93
6.a
Lidija Dāme
163
6.b
Aivis Lataks
193,5
6.c
Ilona Ivanova
205,19
7.a
Lelda Balode
136,5
7.b
Dace Mieze
17
7.c
Aivis Ruļuks
45
8.a
Brigita Zute
136
8.b
Māris Auzāns
139,5
8.c
Evija Rudzāja
123
9.a
Sanita Šeflere
145
9.b
Inga Laipniece
188
9.c
Lilita Zujeva
119,7
10.
Inese Zāle
51
11.a
Ina Domina
70
11.b
Valdis Lustiks
71,5
12.a
Silvija Garoza
1278,1
12.b
Ina Velberga
12,5
bibliotēka
1993
Brigita Melnace
13,5
Dace Lasmane
3,5